adviseurs in beton, staal, hout, steen en funderingsconstructies
36 jaar 1986 - 2022
over ons

Sterk adviesbureau voor bouwconstructies b.v.

Bureau

Sterk adviesbureau voor bouwconstructies is een onafhankelijk bureau werkzaam vanuit Breda. De kerntaken van ons bureau richten zich met name op het berekenen en tekenen van alle voorkomende bouwkundige  constructies op het gebied van beton, staal, hout, steen en funderingen.

Sinds de oprichting van het bureau in 1986 hebben wij ons ontwikkeld als sterke inventieve en betrouwbare partner in het bouwproces. Ook taken zoals bouwmanagement, bouwbegeleiding, schade-expertises en constructieve bouwcontroles behoren tot onze disciplines. Ons team van 10 ervaren constructieadviseurs voorzien onze opdrachtgevers dagelijks van gedegen en praktische constructies voor de meest uiteenlopende projecten.

Visie

Veiligheid in en rondom een gebouw behoort tot een vanzelfsprekendheid. Onze adviseurs zijn opgeleid om een veilig, functioneel en economisch gebouw te ontwerpen. In een project proberen wij samen met de opdrachtgever en architect te zoeken naar duurzame oplossingen met behoud van kwaliteit passend in het ontwerp. Samen met o.a. de architect, opdrachtgever en aannemer wordt gezocht naar een integraal constructieontwerp. Praktische uitvoerbaarheid en een economische constructiestructuur staan in onze projecten centraal. Deze visie wordt in de dagelijkse praktijk bij al onze projecten toegepast.

Sectoren

Ons bureau heeft een breed scala aan opdrachtgevers en projecten. Onze opdrachtgevers variëren van aannemers, architecten, overheden en ontwikkelaars tot particuliere opdrachtgevers voor éénmalige projecten. Voor deze opdrachtgevers werken wij aan uiteenlopende projecten zoals woningen, projectmatige woningbouw, woongebouwen, utiliteitsgebouwen, overheidsgebouwen en transformaties. Ook kleinschalige projecten met betrekking tot aanbouw/verbouw, zoals doorbraken/verwijderen draagmuren, expertiserapporten voor bijvoorbeeld scheurvorming en renovatie van woningen behoren tot onze werkzaamheden. Met name in de luxe vrije sector woningbouw is ons bureau gespecialiseerd en hebben wij veel participanten en architecten uit heel Nederland en België als opdrachtgevers.

woningbouw
Kijk hier voor meer van onze projecten

Werkwijze

Voor al onze projecten, kleinschalig en grootschalig, hanteren wij dezelfde werkwijze. Na het maken van de offerte worden planningsafspraken gemaakt waarna in een overleg de uitgangspunten van het project worden bepaald. Aan de hand van dit overleg maken we een constructief ontwerp (stiftenplan). Hierin worden uitgangspunten van de constructie vastgelegd en voorzien we de betrokkenen van de nodige input qua dimensies en constructiestructuur. Na de fase VO (voorlopig ontwerp) en DO (definitief ontwerp) werken wij het plan tekentechnisch en rekentechnisch verder uit tot een technisch ontwerp.

Afhankelijk van het project en de opdrachtverstrekking maken we werktekeningen en begeleiden het bouwproces tijdens de uitvoering. Bij veel van onze projecten is de werkwijze gebaseerd op het compendium aanpak constructieve veiligheid, waarin taken en verantwoordelijkheden alsmede de kwaliteitsborging is omschreven.

Alle opdrachten worden door ons uitgevoerd conform de DNR 2011 1e herziening juli 2013 (De Nieuwe Regeling 2011 – Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur).